Komárno

Adresa pracoviska
DP MPC Komárno
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
94501 Komárno
+421 353 812 024
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne

Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 908 754 416

koordinátor projektu pre EDU