Komárno

Adresa pracoviska
DP MPC Komárno
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
94501 Komárno
+421 353 812 024
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa