Umelecký prednes v systéme školských súťaží

Inovácia profesijných kompetencií učiteľa v podpore čítania, aktívneho vnímania a interpretácie
umeleckej literatúry a jej následného tvorivého spracovania do umeleckého prednesu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
726/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ako formovať umelecký prednes