Učebný materiál pre cvičenia z matematiky v 7. ročníku ZŠ

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 7. ročníku z tematických celkov „Zlomky“, „Percentá“, „Objem a povrch kocky a kvádra“, „Pomer. Priama a nepriama úmernosť“ a „Kombinatorika“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Zlomky a racionálne čísla“ a „Priama a nepriama úmernosť“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Autori: 
Fašiangová Jarmila, RNDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
24s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jf_cvicenia_z_matematiky_7roc.pdf825,3 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: