Projekty - pracovné výkazy

Výkazy pre projekty

1.12. opravené súčty pre pracovné činnosti v KMVP
30.11. pridané hárky PV5-8
27.11. opravený výpočet obedu v deň LV (nie celý deň)
19.11. odblokovaný hárok VEMA, doplený kód IV - iné voľno pre "necPN" z VEMA
18.11. doplnená priepustka - lekár, nastavená tlač PV2..4, opravené zaokrúhľovanie PV2..4
10.10. doplnené prepojenie Poznámka v KMVP na VEMA stĺpec ODCH
6.10. opravený čas obeda v KMVP v súlade s VEMA, opravený vzorec pre Iná činnosť v KMVP