Tvorivá angličtina - pracovné listy II.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka o ľudskom tele. Autorka vytvorila pracovné listy so zadaniami typu doplň, označ, utvor správne dvojice, priraď, pomenuj časti, popletené písmená a pod. Činnosť žiakov je založená na práci s obrázkami, farebnosťou, názornými ilustráciami.

Autori: 
Fojtíková Milda, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
16s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: