Tvorba maturitných zadaní z geografie na základe kľúčových kompetencií

Získať profesijné kompetencie v oblasti tvorby maturitných zadaní vz geografie na základe informácií o aktuálnych všeobecne záväznych predpisoch a nariadniach, týkajúcich sa prípravy a relaizácie maturitnej skúšky .

Číslo akreditácie: 
800/2012 - KV