Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry

Číslo akreditácie: 
6/2020 – PIV2
Druh: 
Odborný konzultant
PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.
Dokumenty