Sviatky v zábavnej angličtine 3. časť

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov a učebných textov pre žiakov 1. stupňa základnej školy, ktoré pomôžu žiakom zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii.

Autori: 
Sojková Iveta, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: