Starostlivosť o nadaných žiakov pomocou Matematickej olympiády v kategóriách Z4 až Z9

Vzdelávací program je zameraný na prípravu učiteľov na prácu s talentovanými žiakmi s využitím úloh kategórií Z4 až Z9 aktuálneho ročníka matematickej olympiády.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
579/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Príprava žiakov ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií na matematickú olympiádu