Spotrebiteľská výchova: Vychovávame aktívnych a uvedomelých spotrebiteľov

Vzdelávací program je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií učiteľa v oblasti vedenia žiaka k spotrebiteľkému správaniu sa a aplikácii postupu pre posudzovanie rizika spotrebiteľských výrobkov a využitie informácií o výrobku pri kúpe

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
713/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ako byť aktívny a uvedomelý spotrebiteľ?