Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženstvo/náboženská výchova

Vzdelávací program je zameraný na implementáciu prvkov východnej kresťanskej spirituality do edukačného procesu predmetu náboženstvo/náboženská výchova.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
745/2012 - KV