Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP

Autori: 
E. Cinová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-471-5
Rok vydania: 
2013
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: