Slovenské ľudové rozprávky s pracovnými listami pre druhákov

Rómsky názov: Slovaťika paramisa le buťakere ľilenca perdal e dujto klasa
Preložil: Anna Balogová

Autori: 
Mgr. Anna Krušinská
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: