Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti poznávania ukrajinskej národnostnej menšiny

Číslo akreditácie: 
1781/2018 - KV
Dokumenty