Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny

Číslo akreditácie: 
1782/2018 - KV
Dokumenty