Rozvoj produktívnych jazykových kompetencií žiaka a ich hodnotenie

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania nácvik tvorby úloh na získavanie jazykových návykov (manipulatívne úlohy) žiakov, úloh určených na nácvik jazykových kompetencií (produktívnych zručností) žiakov a spôsoby hodnotenia produktívnych zručností.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
827/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Od gramatiky k hovoreniu