Rozvoj komunikatívnych kompetencií pomocou textov rozličných jazykových štýlov na hodinách ukrajinského jazyka

Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti rozvoja komunikatívnych zručností pomocou textov rozličných štylistických úrovní na základe spoľahlivo osvojených fonetických, lexikálnych a gramatických návykov a znalostí ukrajinských reálií.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1018/2012 - KV
Druh: