Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov

Číslo akreditácie: 
1/2020 - RMDPŠ
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: