Rómsky jazyk v edukácii

VP poskytuje cieľovej skupine PZ poznatky, schopnosti a zručnosti, ktoré umožňujú reagovať na aktuálne potreby žiakov v zmysle zohľadňovania ich špecifík a rešpektovania odlišnosti kultúr v súvislosti s jej vplyvom na vývin osobnosti a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov z MRK.

Číslo akreditácie: 
801/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rómsky jazyk a reálie v edukácii, Rómsky jazyk a reálie v edukácii 2