Reading Comprehension Worksheet III.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré sú  určené pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením,  na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Slovná zásoba a gramatika vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1. Materiál je určený pre žiakov staršieho  školského veku. Témy sú rozmanité, zahrňujú najmä z oblasti prírody a geografie, zo sveta ľudí, informácie o sviatkoch a tradíciách v anglicky hovoriacich krajinách.  Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti. Koncipované  sú tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať samostatne, len pri niektorých cvičeniach sa vyžaduje pomoc učiteľa        

Autori: 
Lipták Csank Katalin, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon klc_reading_worksheets_3part.pdf1,03 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: