TLAČOVÁ SPRÁVA z prezentácie národného projektu PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

TLAČOVÁ SPRÁVA

z prezentácie národného projektu

PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

 

Metodicko–pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, predstavilo  29. septembra 2020 začínajúci národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len „školách“) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia štátnych, verejných a neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike vzdelávania. Počas prezentácie bol predstavený projekt, ako aj možnosti zapojenia sa externých expertov do jeho aktivít.

Prezentácie, ktorá sa konala v priestoroch MPC v Bratislave, sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z celého Slovenska (33 prezenčne a 60 online).

 

Zúčastnení prejavili záujem zapojiť sa do projektu. Najviac rezonovala téma aktívnej spolupráce a výmeny skúseností. Účastníci prejavili spokojnosť s priebehom podujatia, ako aj s ponukou na spoluprácu a ocenili otvorenosť diskusie.