Podpora počas koronakrízy (ŠPÚ)

Podaktivitu 1.3 Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách realizuje Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Viac informácií o tejto podaktivite nájdete na: 

https://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/narodny-projekt-profes...