Projektovanie vyučovacej hodiny z geografie (vlastivedy)

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Vedieť projektovať proces učenia sa žiaka na hodinách geografie (vlastivedy)

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
449/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Projektovanie vyuč. hod. z geografie (vlastivedy)