Program rozvoja pedagogických zručností pre prácu so žiakmi s ADHD v triede

Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti. Aktualizácia a prehĺbenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania ţiakov s poruchami správania a predovšetkým ţiakov s hyperkinetickou poruchou (ďalej ADHD).

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
945/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Pedagogické zručnosti pre prácu so žiakmi s ADHD v triede