Prevencia niektorých sociálno-patologických javov

Vzdelávací program je zameraný na zdokonalenie a inovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
963/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Niektoré základné informácie k prevencii soc.-patologických javov časť 1, Niektoré základné informácie k prevencii soc.-patologických javov časť 2