Prevencia kriminality

Výsledkom vzdelávania je rozvíjanie a aktualizovanie profesijných kompetencií a zručností v rámci
vytvorenia systému opatrení súvisiacich s prevenciou voči rôznym prejavom kriminálnej činnosti
a súčasne zvyšovanie a posilňovanie kompetencií učiteľov v súvislosti s touto problematikou.

Číslo akreditácie: 
694/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prevencia kriminality