Praktická estetika - tínedžerské subkultúry

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je sprostredkovať pedagógom verifikovateľný materiál približujúci tínedžerské subkultúry. Jednotlivé kapitoly učebných zdrojov sú praktickým materiálom, ktorý môže pomôcť učiteľom v ich konkrétnej práci. Je potrebné, aby subkultúry pedagógovia chápali ako prejav životnej filozofie a sebavýrazu, typického pre konkrétne skupiny „-násťročných“. S cieľom pomôcť v orientácii v tínedžerských subkultúrach je do učebných zdrojov zaradená kapitola Estetické prejavy tínedžerských subkultúr s podtitulom Identita a sebavýraz a kapitola Abecedár hip-hopu.

Autori: 
M. Režná a kol.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1362-0
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
60s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: