Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženstvo/náboženská výchova

Vzdelávací program je zameraný na prácu so špecifickými cieľmi podľa vybraných taxonómií v predmete náboženstvo/náboženská výchova.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
777/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Špecifické ciele v N/NV