Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works

Prezentovaný akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania sa zameriava na rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov, kde si učitelia osvoja zručnosti práce s interaktívnou tabuľou QOMO a zručnosti práce v prostredí Flow!Works (ovládanie prvkov a nástrojov tabule a softvéru). Program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a ostatnými účastníkmi vzdelávania, prezentáciu tvorí HHT dokument vytvorený v softvéri Flow!Works z aprobačného predmetu s piatimi interaktívnymi aktivitami pre žiakov.

Číslo akreditácie: 
763/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Práca s IT QOMO a softvérom Flow!Works