Postavenie geografie v školskom vzdelávacom programe

Obsah vzdelávacieho programu tvoria aktuálne informácie ktoré zabezpečia účastníkom možnosť získať všetko potrebné pre tvorbu učebného plánu a učebnej osnovy predmetu geografia v praxi.

Číslo akreditácie: 
696/2012 - KV
Druh: