Pohybové programy zamerané na zmenu úrovne koordinačných schopností

Vzdelávací program je zameraný na oblasť diagnostikovania, plánovania a realizácie pohybového programu zameraného na zmenu úrovne koordinačných schopností žiakov. Vzhľadom na klesajúcu úroveň koordinačných schopností školopovinných žiakov je program orientovaný na modifikáciu súborov cvičení a návrh vlastných pohybových programov pre vybrané skupiny žiakov.

Číslo akreditácie: 
1445/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: