Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre intaktných žiakov a žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami

Program obsahuje teoretické vstupy z oblasti aktuálnej pedagogickej legislatívy, zo základov anatómie. Nosnú časť tvoría témy, ako je charakteristika regeneračných cvičení, pohybové programy a zostavy na elimináciu svalovej nerovnováhy. Počas jednotlivých stretnutí je prezentovaný súbor cvičení na testovanie, pohybové programy a zostavy. Prínosom programu je zážitkové učenie.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
762/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Pohybový systém a regeneračné cvičenia