Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie profesijných kompetencií učiteľov a vychovávateľov v oblasti zvládania agresívneho správania detí a mládeže v školách a školských zariadeniach, analyzovanie príčin a motívov agresívneho správania, identifikovanie cieľov agresívneho správania detí a mládeže

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
773/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školsko veku