Olympijská výchova v základných a stredných školách

Aplikácia olympijských zásad kalokagatia, ekecheira, fair play,ochrana životného prostredia v školských kolektívoch, šírenie olympijských hodnôt, organizovanie vedomostných a športových súťaží.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
551/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Olympijská výchova v praxi