Nové trendy vo výučbe geografie

Účastník vzdelávacieho programu bude mať možnosť získať prehľad aktuálnych softvéroch z oblasti geografických informačných systémov,

Číslo akreditácie: 
882/2012 - KV