Nové trendy v studenej kuchyni

Vvzdelávací program poskytne účastníkom nové odborné vedomosti a zručnosti pri príprave jedál studenej kuchyne, ktoré môžu využiť v edukačnom procese. Účastníci získajú praktické zručnosti pri príprave a servírovaní studených predjedál.

Číslo akreditácie: 
881/2012 - KV