Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov

Vzdelávací program poskytne účastníkom vysvetliť používanie nových STN, EN a ISO noriem v technickom kreslení pre tvorbu technickej dokumentácie a  implementovať tieto poznatky do procesov učenia sa žiakov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
754/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov