Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách

Číslo akreditácie: 
1653/2016 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Environmentálna výchova v edukačnom procese
Rozhodnutie o schválení: