Tvorba komiksu a jeho didaktické využitie v edukačnej praxi

Číslo akreditácie: 
1415/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: