Základné pedagogické dokumenty Európske dokumenty

Učebný zdroj obsahuje relevantné informácie zo slovenskej školskej legislatívy, informácie o európskych dokumentoch, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú slovenskú školskú legislatívu, odkazy na zákony, vyhlášky a ďalšie dokumenty, ktoré umožnia pedagógom poznať a uplatňovať najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka v ich pedagogickej praxi.

Autori: 
E. Obžerová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0263-1
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: