Tvorba interaktívnych učebných materiálov vo vyučovaní prírodovedných predmetov

Aktualizovať a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti informačno-komunikačných technológií, pri tvorbe pútavých učebných materiálov prírodovedných predmetov a ich využívaní v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1617/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: