Integrácia mediálnej výchovy do školskej praxe

Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti výchovy k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, rozvíjať spôsobilosť učiteľov pomáhať pri účinnej ochrane žiakov pred negatívnymi vplyvmi médií.

Číslo akreditácie: 
1607/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: