Tvorba myšlienkových máp s podporou IKT

Číslo akreditácie: 
1606/2015 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: