Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je aktualizovať a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja špecifických jazykových kompetencií v anglickom jazyku a ich využívaní v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1605/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: