Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy

Vzdelavací program, ktorý je zameraný na hlbšie precvičenie akvarelovej maľby a jej využitie v edukačnom procese výtvarných predmetov.

Číslo akreditácie: 
1604/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: