Voľný čas v teórii a praxi výchovy mimo vyučovania

VP poskytne účastníkovi vzdelávania kompetencie profesionálne realizovať nové prístupy v pedagogike voľného času, efektívne plánovať, zrealizovať a vyhodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú činnosť s využitím výchovných, aktivizujúcich a komplexných metód vo VMV

Číslo akreditácie: 
1602/2015 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: