Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Vzdelávací program je zameraný na aktualizovanie kompetencií PZ v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb

Číslo akreditácie: 
1497/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zdravie a pohyb v predprimárnom vzdelávaní
Rozhodnutie o schválení: