Rozvoj sociálnych kompetencií majstra odbornej výchovy prostredníctvom komunikačných cvičení

Cieľom AVP jre prehĺbiť zručnosti a techniky asertívneho správania, rozšíriť spôsobilosti využívať techniky argumentácie a presviedčania majstra odbornej výchovy v bežných aj náročných školských situáciách.

Číslo akreditácie: 
1469/2015 - KV
Dokumenty
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: