Metódy na zvýšenie aktívneho učenia sa v geografii a vlastivede

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické zručnosti pri príprave vyučovacej jednotky s využitím aktivizujúcich metód na rozvoj tvorivého myslenia žiakov

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1462/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: