Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky

VP je zameraný na moderný spôsob vyučovania s tabletmi, cieľom je ukázať ako práca s tabletom dokáže skvalitniť a zefektívniť vyučovací proce. Vo VP sa učitelia nauči apracovať s tabeltom na vy rôôzynch predmetoch a tvoriť interaktívne scenáre vyučovacích hodín.

Číslo akreditácie: 
1450/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: